Termeni și condiții

Condiții generale de vânzare

Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția  utilizatorilor  Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului Furnissa (www.furnissa.ro)

Site-ul Furnissa (www.furnissa.ro) este operat de societatea SC FURNISSA SRL, cu sediul în GILAU, DEALUL CAPALNA, FERMA 6, HALA10, JUD.CLUJ, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J2749/2008. Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate  consecințele ce decurg din aceasta.

Dispoziții generale

Condițiile generale de vânzare se referă la produsele prezentate pe acest site, care pot fi subiectul actelor de vânzare-cumpărare intre SC FURNISSA SRL – denumit în continuare furnizor și beneficiarul identificat în nota de comandă care însoțește prezentul act. Comanda efectuată de către beneficiar furnizorului implică acceptarea în totalitate a prezentelor condiții și are valoare contractuală. Imaginile prezentate pe site au valoare informativă și nu contractuală.

Comanda

Pentru a comanda unul sau mai multe produse este obligatorie completarea notei de comandă și transmiterea acesteia prin e-mail sau alte mijloace care să asigure confirmarea primirii. Pentru a se evita dublarea comenzii aceasta se transmite o singura dată printr-un singur mijloc, retransmiterea ei fiind necesară doar în cazul apariției unor erori de transmitere. Comanda minima este de 400 lei. Transportul gratuit se asigură la o comanda minimă de 3000 de RON. Sub aceasta valoare contravaloarea transportului este suportată de către beneficiar.

Recepția produselor

În cazul efectuării transportului de către furnizor, recepția se face la sediul beneficiarului sau, după caz, la locația de livrare indicată de acesta. În cazul în care beneficiarul ridică produsele de la sediul furnizorului, recepția se face la locația acestuia din urmă. În ambele cazuri, recepția se face în prezenta a câte unui reprezentant oficial al ambelor părți. Aceștia sunt obligați să efectueze o recepție cantitativă și calitativă a produselor. Beneficiarul este obligat să completeze sau să semneze, acolo unde este cazul, toate actele ce însoțesc produsele: procese verbale de predare-primire, facturi fiscale sau avize de însoțire a mărfii sau oricare alte acte ce sunt necesare și însoțesc furnizarea produselor. Furnizorul este obligat să transmită beneficiarului, odată cu actele enumerate mai sus, certificatele de garanție și declarațiile de conformitate. Orice neconformitate trebuie sesizată la momentul recepției și notificată în cadrul rubricii specifice din procesul verbal de predare-primire. În cazul recepției la sediul beneficiarului, acesta se obligă să pună la dispoziție un spațiu adecvat desfășurării recepției produselor.

Reclamații / Neconformități

Orice reclamație la adresa produselor furnizate se face în scris de către beneficiar furnizorului în termen de 5 zile de la recepție. Beneficiarul se obligă să transmită reclamațiile scrise prin mijloace ce asigura posibilitatea confirmării primirii. Furnizorul este obligat să răspundă la acestea în termen de maxim 15 zile de la data primirii lor. Reclamațiile privind deteriorarea produselor în timpul depozitării acestora la sediul beneficiarului datorită condițiilor improprii de depozitare sau a manipulării greșite de personalul beneficiarului sunt considerate nefondate, caz în care furnizorul nu este obligat să răspundă. În cazul livrării altor produse decât cele comandate sau a livrării unor produse cu defecțiuni iremediabile, furnizorul este obligat să le înlocuiască într-un interval de 15 – 30 zile de la data constatării acestora, fără alte obligații suplimentare din partea sa.

Garanția produselor

Produsele furnizate au garanție de fabricație după cum sunt descrise fiecare în parte. Sunt exceptate de la garanție consumabilele sau piesele de uzură. Sunt de asemenea excluse de la garanție uzurile sau defecțiunile apărute datorita utilizării ori manipulării necorespunzătoare a produselor sau a nerespectării condițiilor specificate în certificatul de garanție și instrucțiunile de folosire. Pentru a putea beneficia de garanție, beneficiarul trebuie să ofere furnizorului toate informațiile solicitate de acesta. Intervențiile în timpul garanției se fac gratuit de către furnizor în baza unei solicitări scrise. Intervenția se face în termen de 15 zile de la primirea solicitării. La înlocuirea pieselor sau a produsului cu defect de fabricație este obligatorie completarea unui proces verbal de înlocuire sau reparație. În cazul intervenției la sediul beneficiarului, acesta se obligă a pune la dispoziția furnizorului un spațiu și condiții adecvate pentru efectuarea intervenției. Totodată, piesele înlocuite sau uzate rămân în proprietatea beneficiarului acesta dispunând de ele după caz.

Montajul

În cazul produselor care necesită montaj la sediul beneficiarului și există o înțelegere prealabilă asupra efectuării montajului, furnizorul se obliga să efectueze montajul produselor respective. Pentru desfășurarea montajului în bune condiții, beneficiarul este obligat: să anunțe în prealabil faptul că locația este pregătită pentru montaj cu tot ceea ce implică aceasta, inclusiv debarasarea ei de corpurile de mobilier ce trebuiesc înlocuite; să informeze personalul furnizorului în cazul existentei unor factori de risc privind protecția și securitatea muncii sau factori de risc privind prevenirea și stingerea incendiilor; să faciliteze echipei de montaj accesul la sursele de energie necesare. Furnizorul are dreptul de a refuza efectuarea montajului fără obligații suplimentare din partea sa, în cazul în care nu se respectă condițiile enumerate mai sus. De asemenea, în cazul în care se achiziționează produse a căror fixare pe perete este obligatorie, furnizorul poate refuza montajul acestora , fără obligații suplimentare, dacă constată că structura de rezistentă a pereților sau calitatea acestora este slabă și poate duce la apariția accidentelor în timpul montajului sau în exploatarea ulterioară a produselor. Furnizorul nu execută lucrări de montaj care necesită branșamente sau lucrări de intervenție la rețelele de curent, apa-canal, instalațiile de gaz sau recipiente aflate sub presiune. În cazurile de refuz a montajului, enumerate mai sus, beneficiarul își poate monta, cu personalul din dotare sau cu terți, corpurile de mobilier fără a fi implicată în nici un fel răspunderea furnizorului. De asemenea, produsele montate în condițiile enumerate mai sus sunt exceptate total de la garanție.

Securitatea produselor

Produsele furnizate sunt concepute pentru a fi utilizate într-un cadru precis de activitate pedagogică sub supravegherea strictă a cel putin unui adult. Acesta este obligat să ia la cunoștință cerințele specifice de folosire a produselor. Beneficiarul răspunde în totalitate de exploatarea corespunzătoare a produselor. Beneficiarul este obligat să atenționeze furnizorul în scris în cazul în care observă că la recepția produselor s-au deteriorat ori s-au omis instrucțiunile de folosire a produselor.

Proprietatea asupra produselor

Produsele facturate nu intră în proprietatea definitivă a beneficiarului decât după ce acesta achită integral contravaloarea  lor. . Toate imaginile, schițele, comentariile tehnice cu excepția instrucțiunilor de folosire, sunt și rămân în proprietatea furnizorului. Este interzisă beneficiarului multiplicarea, copierea totală sau parțială a articolelor amintite mai sus, în relațiile sale ulterioare cu terți.

Litigii

Eventualele litigii intre părți vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz contrar soluționarea acestora va fi de competenta instantelor abilitate din Romania.

Dispoziții finale

Orice modificări, față de termenii prestabiliți, survenite în timpul derulării obligațiilor contractuale se vor efectua de comun acord intre beneficiar și furnizor, în scris, prin acte adiționale semnate și stampilate de ambele părți. De asemenea, orice comunicări se fac în scris și se transmit prin mijloace ce asigură confirmarea primirii.

Termeni si conditii privind utilizarea site-ului Furnissa (www.furnissa.ro)

Administratorul site-ului Furnissa (www.furnissa.ro) își rezerva dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului

Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului și compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producătorului înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărător și Furnissa(www.furnissa.ro) sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului 130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distantă.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului, cu condiția ca produsul să fie în stare perfectă, sigilat. Transportul returului va fi suportat de beneficiar.

Administratorul Furnissa (www.furnissa.ro) face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertente (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare). Atenție: fotografiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.

Frauda

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului. Furnissa (www.furnissa.ro)  nu este responsabil pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.

Disponibilitatea serviciului

Administratorul Furnissa (www.furnissa.ro) isi rezerva dreptul de a modifica structura  oricarei pagini sau subpagini a site-ului Furnissa (www.furnissa.ro), având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului de contact sau la adresa de email office@furnissa.ro.

 FURNISSA (www.furnissa.ro)